Friday, 7 December 2012

CANCELLED: 12-12-12 at 12:12 an amazing 1-minute party in 216

The 1-minute party has been CANCELLED. Reason for this is a potential dangerous situation for the pupils and school. A great initiative that became bigger than expected. Thanks for the support. Hope to see you again on F&C or in 216, during class :D.Friday, 5 October 2012

IMPORTANT: 2e klas onregelmatige werkwoorden

Dear pupils,

Er vindt een wijziging plaats in de toetsstof. Je zult van de onregelmatige werkwoorden ook het 3e rijtje moeten leren! Niet alleen het hele werkwoord, de verleden tijd en de vertaling naar het Nederlands. OOK de voltooide tijd (zie dikgedrukte woorden hieronder).

zijn/worden - to be - was/were - been
zingen - to sing - sung - sang

Begin dus op tijd, het zijn toch weer even ongeveer 80 extra woorden!

Wil je weten wat de toetsstof is? Kijk hier of ga naar Teletop en kijk bij de studiewijzer.

Succes ermee,

Mr. Palsrok

Tuesday, 2 October 2012

Possessive 's or '


Extra oefeningen bij de possessive 's of '
oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 (moeilijk!) - oefening 6 - oefening 7 - oefening 8 (zet je antwoorden in word) uitleg + oefeningen
Must, should and have to

Extra oefeningen bij Must, should and have to: oefening 1oefening 2oefening 3 (must oefening) - oefening 4oefening 5oefening 6 (must of mustn't oefening) - oefening 7 (should, shouldn't of mustn't oefening) - oefening 8 (must of mustn't oefening) - oefening 9 (na must, should of have to altijd HELE WERKWOORD!) - oefening 10 (woordvolgorde met have to) - oefening 11 (mustn't of don't have to?-oefening)

Sunday, 30 September 2012

Questions and Negations

Extra oefeningen voor Questions and Negations:

vragen maken
oefening 1 (vragen maken met to be; am/is/are)
oefening 2 (vragen maken met to be; am/is/are)
oefening 3 (kies do/does)
oefening 4 (kies do/does)
oefening 5 (vragen maken met hoofdwerkwoorden)
oefening 6 (vragen maken met hoofdwerkwoorden)
oefening 7 (vragen maken met hoofdwerkwoorden)
oefening 8 (vragen in de verleden tijd - tweede klas!)

ontkenningen maken
oefening 1 (maak ontkennend met hoofdwerkwoorden en to be)
oefening 2 (maak ontkennend met hoofdwerkwoorden en to be)
oefening 3 (maak ontkennend met hoofdwerkwoorden)
oefening 4 (maak ontkennend met hoofdwerkwoorden)
oefening 5 (maak de zin links ontkennend met hoofd- en hulpwerkwoorden)
oefening 6 (maak de zin links ontkennend met hoofd- en hulpwerkwoorden)
oefening 7 (maak de zin links ontkennend met hoofd- en hulpwerkwoorden)
oefening 8 (maak de zin links ontkennend met hoofd- en hulpwerkwoorden)
oefening 9 (maak vragend en ontkennend met hoofd- en hulpwerkwoorden)
oefening 10 (maak ontkennend met hoofd- en hulpwerkwoorden in present/past simple - tweede klas!)
oefening 11 (maak ontkennend met hoofd- en hulpwerkwoorden in present/past simple - tweede klas!)
oefening 12 (maak vragend en ontkennend - tweede klas!
oefening 12 (maak ontkennend met meerdere tijden - derde klas!

Video uitleg van Questions and Negations (hulpwerkwoorden)

Video uitleg van Questions and Negations (hoofdwerkwoorden)
Quiz hulpwerkwoorden (vragen en ontkenningen)

Thursday, 27 September 2012

Gerund and Full verb + to

Extra oefeningen bij Gerund and Full verb + to: oefening 1 (kies gerund, infinitive, full verb + to) - oefening 2 (kies gerund, infinitive, full verb + to)- oefening 3 (kies gerund, infinitive, full verb + to) - oefening 4 - (kies gerund, infinitive, full verb + to) - oefening 5 (gerund of to infinitive) - oefening 6 (MC-vragen: gerund, to infinitive of allebei mogelijk)- oefening 7 (gerund of to infinitive) - oefening 8 (gerund of to infinitive) - oefening 9 (gerund of to infinitive) - oefening 10 (makkelijk, alleen gerund invullen) - oefening 11 (heel veel oefeningen bij elkaar) - extra oefeningen - extra oefeningen (fijn voor in de les)

EXTRA
oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - eindoefening
update: extra uitlegveel voorbeelden met verschillende werkwoorden (ga met muis over werkwoorden voor voorbeelden)

update 2: extra oefening uit de les + antwoorden / nieuwe UITLEG (heel duidelijk, if I may say so :D)Oefentoets (deel 2)Oefentoets (deel 1)

Sunday, 23 September 2012

Questions and Negations

Extra oefeningen bij: Questions and Negations: oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 (beetje naar beneden scrollen) - oefening 5 (beetje naar beneden scrollen) - oefening 6 - oefening 7 (moeilijk!)
Wednesday, 19 September 2012

Present Perfect (v.t.t)

Extra oefeningen bij de Present Perfect:
oefening 1 (niet zo moeilijk) - oefening 2 (niet zo moeilijk) - oefening 3 (lastig) - oefening 4 (lastig) - oefening 5 (lastig) - oefening 6; simple past of present perfect (moeilijk!) - oefening 7; simple past of present perfect (moeilijk!)

Present and Past Simple/Continuous


Extra exercises for Present and Past Simple/Continuous: oefening 1 (present simple/cont, past simple) - oefening 2 (simple past/past cont) - oefening 3 (simple past/past cont) - oefening 4 (present simple/cont, past simple) - oefening 5 (past simple/cont) - oefening 6 (present simple/cont) - oefening 7 (present simple/cont) - oefening 8 (present simple/cont) - oefening 9 (present simple/cont) - oefening 10 (past continuous) - oefening 11 (past cont.-easy) - oefening 12 (past cont.-medium) - oefening 13 (past cont.-hard) - oefening 14 (past cont.)Present and past simple continuous from fishandchips

Extra opdrachten voor het verschil tussen de Present Simple en de Present Continuous:
 • Voor welke situaties/Wanneer gebruik je de Present Simple?
 • Voor welke situaties/Wanneer gebruik je de Present Continuous?
 • Geef van beide tijden 3 verschillende voorbeelden in de vorm van complete Engelse zinnen.
 • ‘sometimes’  is een signaalwoord voor de Present Simple. Ken je er nog 4? En noem 3 signaalwoorden voor de Present Continuous.
 • Maak 3 verschillende zinnen. Gebruik in het Engels: “Normaal gesproken…., maar nu/vandaag…..”
Extra opdrachten voor het verschil tussen de Present Simple en de Present Continuous:

 • Voor welke situaties/Wanneer gebruik je de Past Simple?
 • Voor welke situaties/Wanneer gebruik je de Past Continuous?
 • Geef van beide tijden 3 verschillende voorbeelden in de vorm van complete Engelse zinnen.
 • ‘while  is een signaalwoord voor de Past Continuous. Ken je er nog 1? En noem 5 signaalwoorden voor de Past Simple.
 • Maak 3 verschillende zinnen. Vertel over activiteiten die bezig waren of die je aan het doen was toen er ineens iets anders gebeurde. Denk goed wel activiteit de Past Simple krijgt en welke de Past Continuous. Laat een klasgenoot je werk controleren.


Sunday, 16 September 2012

WH-questions

Extra oefeningen bij WH-questions: oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 (vraagzin bouwen) - oefening 6 (vraagzin bouwen) - oefening 7 (klein beetje naar beneden scrollen) - oefening 8
Ordinals

Extra oefeningen bij Ordinals: oefening 1 (letters staan in verkeerde volgorde, zet ze goed) - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 (nummer de nominale met de ordinale getallen) - oefening 5 -  oefening 6 - oefening 7 - oefening 8 (pdf worksheets)

Sunday, 9 September 2012

Sunday, 2 September 2012

Past Simple - Questions and Negations

Extra oefeningen bij Past Simple - Questions and Negations: oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6
Personal and Possessive pronouns

Extra oefeningen bij Personal and Possessive pronouns: oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6 - oefening 7 (in je schrift maken!) - oefening 8 (hele leuke!)Extra oefeningen bij persoonlijke voornaamwoorden/personal pronouns

 • Wat zijn persoonlijke voornaamwoorden? Welke ken je in het Nederlands?
 • Welke functie hebben ze in een zin? Waar staan ze in de zin?
 • Welke Engelse persoonlijke voornaamwoorden zijn er?\
 • Je kunt het persoonlijk voornaamwoord vervangen voor een voorwerp, dier, plaats of naam. Geef voor elk persoonlijk voornaamwoord een voorbeeld.
 • Zoek foto’s van mensen, dieren, voorwerpen of plaatsen en beschrijf ze in een Engelse zin. Gebruik 8 foto’s en dus ook de 8 verschillende Engelse persoonlijke voornaamwoorden.
 • Schrijf een kort verhaal van minimaal 150 woorden waarbij je alle persoonlijke voornaamwoorden gebruikt. Laat je verhaal lezen/controleren door een klasgenoot.

Extra oefeningen bij bezittelijke voornaamwoorden/possessive pronouns

 • Ik heb een fiets. Dat is dan MIJN fiets. In het Nederlands staat het bezittelijk voornaamwoord MIJN voor het onderwerp (het bezit). Waar staat het bezittelijk voornaamwoord in een Engelse zin?
 • Welke Engelse bezittelijke voornaamwoorden zijn er?
 • Koppel de persoonlijke voornaamwoorden aan de bezittelijke voornaamwoorden. Maak twee kolommen en schrijf de persoonlijke voornaamwoorden links, de bezittelijke rechts. Laat een klasgenoot het controleren.
 • Gebruik de 8 bezittelijke voornaamwoorden in combinatie met het woord ‘teacher’. Schrijf voor elke persoon een roddel over de docent. Voorbeeld: My teacher smells really bad!


Personal pronouns


Possessive pronouns

Sunday, 20 May 2012

The Past Simple


Extra oefeningen bij de Past Simpleoefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 (was of were?) - oefening 5 (5 oefeningen bij elkaar) - oefening 6 - oefening 7 (onderaan page, past simple + andere tijd) - oefening 8 (héél veel oefeningen) - test 1 - test 2 - test 3

oefening 9 (maak de zinnen vragend)
oefening 10 (maak de zinnen ontkennend)
oefening 11 (maak de zinnen ontkennend)

List of all irregular verbs (hier het lijstje dat 1HA moet leren voor toetsweek 4)Past simple from fishandchips

Extra taken

 1. Beschrijf in korte Engelse zinnen drie activiteiten die je de afgelopen week hebt gedaan.
 2. Onderstreep in elke zin de werkwoorden. Laat een klasgenoot het controleren.
 3. Als je een werkwoord schrijft in de verleden tijd gebruik je vaak –ed. Hoe noem je werkwoorden waarbij dit niet hoeft. Schrijf drie van deze werkwoorden op waarbij je geen –ed achter het werkwoord hoeft te zetten. Laat een klasgenoot het controleren.
 4. Hoe schrijf je ‘gisteren’ in het Engels. Bedenkt nog vijf andere signaalwoorden die aangeven dat het gaat over de verleden tijd.
Tuesday, 20 March 2012

Six tenses

PowerPoint onderaan de oefeningen.
Video uitleg: Alle tijden samen (op volledig scherm afspelen) - Present Perfect - Present Simple & Continuous

Extra oefeningen bij de Six Tenses (present/past simple, perfect, continuous).
Let op! 2e klas moet alles, behalve Past Perfect die is wél voor de 3e klas

Oefening met signaalwoorden! gemiddeld - hard
In welke tijden staan de zinnen? moeilijk

Present Simple: makkie - makkelijk - gemiddeld - moeilijk - hard
Present Simple vragen: makkie - makkelijk - gemiddeld - moeilijk
Present Simple ontkenningen: makkie - makkelijk - gemiddeld - moeilijk
SHIT-regel: oefening 1 - oefening 2
Werkwoord TO BE: oefening 1 - oefening 2

Past Simple: makkie - makkelijk - gemiddeld - moeilijk hard
Past Simple vragen: makkie makkelijk - gemiddeld - moeilijk
Past Simple ontkenningen: makkie - makkelijk - gemiddeld - moeilijk
Past Simple regelmatige werkwoorden: oefening 1 - oefening 2
Werkwoord TO BE: oefening 1

Present Perfect: hard
Kies zelf hoe moeilijk/groot je (oefen)toets is
Kies je het signaalwoord since or for: moeilijk - hard
Present Perfect vragen: makkie -
Present Perfect ontkenningen: makkie -

Present Continuous - makkie - gemiddeld
Present Continuous vragen: gemiddeld
Present Continuous ontkenningen: gemiddeld

Past Continuousmakkie -
Past Continuous ontkenningen: makkie

Present Simple or Present Continuous
oefening 1 - oefening 2

Past Simple or Past Continuous
oefening 1 - oefening 2

Past Simple or Present Perfect
oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 (hard)

Past Simple or Past Perfect (3e klas)
oefening 1

Past Simple, Past Contiunous or Past Perfect (3e klas)
oefening 1

Past Simple, Present Perfect or Past Perfect (3e klas)
oefening 1

Zes tijden in 1 oefening samen
oefening 1 (continuous noemen ze de progressive) - oefening 2 (zin 1-10-12-21 hoef je niet te kunnen in de onderbouw. Zin 2-10-26 is alleen voor 3e klas) - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6

Zoek zelf oefeningen HIERHIERHIER en HIER

Sunday, 11 March 2012

Future Continuous

Extra oefeningen bij de Future Continuous: oefening 1 - oefening 2 - oefening 3


Future (4 tenses)

Let op! De klassen 2h en 2ha (havo en vwo-determinatie) moeten alleen leren: will - to be going to- present simple. De Future present continuous laten we over aan 2vwo :D

Extra oefeningen bij de Future: oefening 1oefening 2oefening 3 (keuze uit 5 soorten oefeningen)  - oefening 4 - oefening 5 (oefeningen onderaan) - oefening 6 (meer visuele oefeningen) - oefening 7 (zo ook in de toets!) - oefening 8

Monday, 5 March 2012

Imperative

Extra oefeningen bij the imperative (gebiedende wijs): oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 (naar beneden scrollen voor oefeningen) - oefening 6 - oefening 7 - oefening 8 - oefening 9 (oefeningen staan onderaan)


Sunday, 4 March 2012

Prepositions


Extra oefeningen bij prepositions (voorzetsels): heel veel oefeningen op 1 plek - leuk spel voor in de les
Extra prepositions exercises
at, on, in: What's the deal?
extra visual information on prepositions

Conjunctions

Extra oefeningen bij conjunctions (voegwoorden): oefening 1 (naar beneden scrollen; makkelijke oef) - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6 - oefening 7 - oefening 8 - oefening 9 - oefening 10 - oefening 11 (moeilijk!)

Question tags

Extra oefeningen bij Question Tags (aangeplakte vragen): oefening 1 - oefening 2 (pas op! met verleden tijd) - oefening 3 (pas op! met verleden tijd) - oefening 4 - oefening 5 (scroll naar beneden voor 6 oefeningen) - oefening 6 - oefening 7 - oefening 8 - oefening 9 - oefening 10 (naar beneden scrollen)


Monday, 13 February 2012

Indirect Speech

Extra oefeningen bij de Indirect Speech: oefening 1 (Quiz) - oefening 2 (heel veel oefeningen bij elkaar) - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 (meerdere oefeningen) - oefening 6 - oefening 7 - oefening 8


Thursday, 9 February 2012

So, neither, nor

Extra oefeningen bij So, neither, nor: oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 (moeilijker dan boek!) - oefening 6


Negative questions

Extra oefeningen bij Negative questions: oefening 1 - oefening 2 (naar beneden scrollen) - oefening 3 (stencils) - oefening 4 - oefening 5


Present Continuous

Extra oefeningen bij de Present Continuous: oefening 1 (welke vorm van to be?) - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6 (present simple of present continuous; feiten/gewoonten of NU bezig? uitleg) - oefening 7 (naar beneden scrollen) - oefening 8 - oefening 9 (naar beneden scrollen)


Wednesday, 1 February 2012

Welcome to Walterbosch

Dear future pupil,

Your English department at Walterbosch

English department (from left to right)
Leonie Keuben, Barbara Rienks, Marlies van Ree, Rachel van Lienen, Sabine Balk, Sabine Visscher, Gijs Palsrok en Melina Fraai. (not here: Sir Victor Honig)

Welcome to our open door day. We hope you enjoy your visit. Make sure you ask all the questions you want to ask. And of course, we hope to see you next year in one of our classes!

Still not enough English. Follow me on Twitter @fish3chips
https://twitter.com/#!/Fish3Chips

Mr. Palsrok

Thursday, 12 January 2012

Oefentoetsen over grammatica hd3+4

Dear pupils,

Underneath all the practise tests I handed out in class with regard to the GRAMMAR that you have to learn for the English test. Of course, as part of full VIP service, also the answers. Now turn off your iPad, iPod, radio, tv or phone and start practising!

(wil Google Docs het bestand niet openen? Even refreshen (F5) of google account aanmaken)

1ha: oefentoets + antwoorden

1vwo: oefentoets + antwoorden

2h/ha: oefentoets + antwoorden

2vwo: oefentoets + antwoorden

3havo: oefentoets (update) + antwoorden (update)

3vwo: oefentoets + antwoorden

BAL (=Break a Leg)!

Mr. Palsrok

1ha: grammatica hd3+4

Wednesday, 11 January 2012

1a: grammatica hd3+4
Monday, 9 January 2012

2vwo: grammatica hd3+4Sunday, 8 January 2012

3 havo: grammatica hd3+4