Sunday, 20 May 2012

The Past Simple


Extra oefeningen bij de Past Simpleoefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 (was of were?) - oefening 5 (5 oefeningen bij elkaar) - oefening 6 - oefening 7 (onderaan page, past simple + andere tijd) - oefening 8 (héél veel oefeningen) - test 1 - test 2 - test 3

oefening 9 (maak de zinnen vragend)
oefening 10 (maak de zinnen ontkennend)
oefening 11 (maak de zinnen ontkennend)

List of all irregular verbs (hier het lijstje dat 1HA moet leren voor toetsweek 4)Past simple from fishandchips

Extra taken

  1. Beschrijf in korte Engelse zinnen drie activiteiten die je de afgelopen week hebt gedaan.
  2. Onderstreep in elke zin de werkwoorden. Laat een klasgenoot het controleren.
  3. Als je een werkwoord schrijft in de verleden tijd gebruik je vaak –ed. Hoe noem je werkwoorden waarbij dit niet hoeft. Schrijf drie van deze werkwoorden op waarbij je geen –ed achter het werkwoord hoeft te zetten. Laat een klasgenoot het controleren.
  4. Hoe schrijf je ‘gisteren’ in het Engels. Bedenkt nog vijf andere signaalwoorden die aangeven dat het gaat over de verleden tijd.
No comments: