Sunday, 2 September 2012

Personal and Possessive pronouns

Extra oefeningen bij Personal and Possessive pronouns: oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6 - oefening 7 (in je schrift maken!) - oefening 8 (hele leuke!)Extra oefeningen bij persoonlijke voornaamwoorden/personal pronouns

  • Wat zijn persoonlijke voornaamwoorden? Welke ken je in het Nederlands?
  • Welke functie hebben ze in een zin? Waar staan ze in de zin?
  • Welke Engelse persoonlijke voornaamwoorden zijn er?\
  • Je kunt het persoonlijk voornaamwoord vervangen voor een voorwerp, dier, plaats of naam. Geef voor elk persoonlijk voornaamwoord een voorbeeld.
  • Zoek foto’s van mensen, dieren, voorwerpen of plaatsen en beschrijf ze in een Engelse zin. Gebruik 8 foto’s en dus ook de 8 verschillende Engelse persoonlijke voornaamwoorden.
  • Schrijf een kort verhaal van minimaal 150 woorden waarbij je alle persoonlijke voornaamwoorden gebruikt. Laat je verhaal lezen/controleren door een klasgenoot.

Extra oefeningen bij bezittelijke voornaamwoorden/possessive pronouns

  • Ik heb een fiets. Dat is dan MIJN fiets. In het Nederlands staat het bezittelijk voornaamwoord MIJN voor het onderwerp (het bezit). Waar staat het bezittelijk voornaamwoord in een Engelse zin?
  • Welke Engelse bezittelijke voornaamwoorden zijn er?
  • Koppel de persoonlijke voornaamwoorden aan de bezittelijke voornaamwoorden. Maak twee kolommen en schrijf de persoonlijke voornaamwoorden links, de bezittelijke rechts. Laat een klasgenoot het controleren.
  • Gebruik de 8 bezittelijke voornaamwoorden in combinatie met het woord ‘teacher’. Schrijf voor elke persoon een roddel over de docent. Voorbeeld: My teacher smells really bad!


Personal pronouns


Possessive pronouns

No comments: