Wednesday, 19 September 2012

Present Perfect (v.t.t)

Extra oefeningen bij de Present Perfect:
oefening 1 (niet zo moeilijk) - oefening 2 (niet zo moeilijk) - oefening 3 (lastig) - oefening 4 (lastig) - oefening 5 (lastig) - oefening 6; simple past of present perfect (moeilijk!) - oefening 7; simple past of present perfect (moeilijk!)

No comments: