Friday, 5 October 2012

IMPORTANT: 2e klas onregelmatige werkwoorden

Dear pupils,

Er vindt een wijziging plaats in de toetsstof. Je zult van de onregelmatige werkwoorden ook het 3e rijtje moeten leren! Niet alleen het hele werkwoord, de verleden tijd en de vertaling naar het Nederlands. OOK de voltooide tijd (zie dikgedrukte woorden hieronder).

zijn/worden - to be - was/were - been
zingen - to sing - sung - sang

Begin dus op tijd, het zijn toch weer even ongeveer 80 extra woorden!

Wil je weten wat de toetsstof is? Kijk hier of ga naar Teletop en kijk bij de studiewijzer.

Succes ermee,

Mr. Palsrok

No comments: