Sunday, 11 December 2011

How to make a passive sentence?

Dear third-year pupils,

We've practised with making passive sentences. Here is a link to the handout you were given (passive!) during class. The passive should be practised (passive!). Please do...

Example: I am bringing a gift to the party.

Step 1: Wat is het lijdend of meewerkend voorwerp? a gift
Step 2: Wat is de tijd van de werkwoorden am bringingpresent continuous
Step 3: Zet de toevoeging to be in de present continuous: am/is/are being.
Step 4: lijdend voorwerp a gift is 3e persoon enkelvoud dus is being
Step 5: voltooide tijd van active verb bringing (to bring): brought
Step 6: Passive sentence: A gift is being brought to the party.


A Passive Man....

Possessive Pronouns

Extra oefeningen bij Possessive pronouns: my - your - his - her - its - our - their - your

Exercise (heel veel oefeningen)

Questions and negations with have (got)

Extra oefeningen met to have (got): oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6 - oefening 7 - uitleg

Some and any (first year grammar)

Extra oefeningen bij Some and Any: oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4
Sunday, 27 November 2011

Passive

Extra oefeningen bij de Passive:
oefening 1 (6 oefeningen onder aan pagina) - oefening 2 - oefening 3 (goede inkomer) - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6 (heel veel oefeningen!)Tuesday, 25 October 2011

Monday, 24 October 2011

Toetsstof periode 1 (hoofdstuk 1 en 2)

Beste leerlingen,

De toetsstof voor de toetsweek van periode 1 vind je hieronder. Deze informatie vind je ook op Teletop. De laatste uitleg en repititie volgen in de week na de Astervakantie (herfstvakantie).


brugklas - brugklas - brugklas - brugklas - brugklas - brugklas

1A2
Vocabulary A-C-D-C&C-E-F-G: (TB p.19-22, p.39-41)
Grammar hd1 #1,2,3: (TB p.23-24) en hd2 #1,2,3,4,5 (TB p.41-42)
Stones 1-8: (TB p.10, 16, 30, 36)

1HA3 en 1HA6
Vocabulary A-C-D-C&C-E-F-G: (TB p.17-19, p.37-39)
Grammar hd1 #1,2,3: (TB p.20-22) en hd2 #1,2,4 (TB p.41-42)
Stones 1-8: (TB p.8 en 14, 26, 34)

tweede klas - tweede klas - tweede klas - tweede klas - tweede klas

2A2
Vocabulary A-C-D-C&C-E-F-G: (TB p.19-21, p.37-40)
Grammar hd1 #1,2,3,4,5: (TB p.22, 179-180, 194) en hd2 #1,3 (Tb p.41-42)
Stones 1-8: (TB p.10, 16, 28, 34)
Onr.ww 1-50 (TB p.200-201)

2H2 en 2HA1
Vocabulary A-C-D-C&C-E-F-G: (TB p.17-20, p.37-40)
Grammar hd1 #1,2,3,4,5: (TB p.21-22, 171-172, 191) en hd2 #1,2 (TB p.41-42)
Stones 1-8: (TB p.8, 14, 26, 34)
Onr.ww 1-50 (TB p.193-194)

derde klas- derde klas- derde klas - derde klas - derde klas - derde klas

3A2 (paginanummers moeten nog worden toegevoegd)
Vocabulary A-C-D-C&C-E-F-G: (TB p.19-21 en p.39-41)
Grammar hd1 #1,2,3,4,5,6: (TB p.23-24, 178-182, 206-207) en hd2 #1,2, + present perfect (TB p.43, 183-184)
Stones 1-8: (TB p.10, 16, 30, 36)
Alle onregelmatige werkwoorden (TB p.212-213)

3H1 en 3H2 (paginanummers moeten nog worden toegevoegd)
Vocabulary A-C-D-C&C-E-F-G: (TB p.19-22 en p.39-41)
Grammar hd1 #1,2,3,4: (TB p.23-24) en hd2 #1,2,3 (TB p.42-43)
Stones 1-8: (TB p.8, 16, 28, 36)
Alle onregelmatige werkwoorden (TB p.210-211)

De laatste uitleg en repititie volgt in de week na de Astervakantie.
Veel succes met het voorbereiden van en leren voor de toetsweek!

Mr. Palsrok

Sunday, 23 October 2011

Past Continuous

Extra oefeningen voor de Past Continuous:
oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 - oefening 6 - oefening 7 - oefening 8 - oefening 9 - oefening 10 - oefening 11 - oefening 12 - oefening 13 - oefening 14

The Present Perfect (v.t.t)

Extra oefeningen bij de Present Perfect:
oefening 1 (niet zo moeilijk) - oefening 2 (niet zo moeilijk) - oefening 3 (lastig) - oefening 4 (lastig) - oefening 5 (lastig) - oefening 6; simple past of present perfect (moeilijk!) - oefening 7; simple past of present perfect (moeilijk!)

Extra oefening; kies aantal delen en hoeveelheid vragen. Daarna begint de test.

Gerund and full verb + to

Extra oefeningen bij dit grammatica onderwerp:
oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - eindoefening


Wednesday, 31 August 2011

Ordinals (rangtelwoorden)

Dear pupils,

Here are your ordinals (=rangtelwoorden; first, second, third, ...) . Learn them by heart! LINK

Extra: numerals (=telwoorden; one, two, three, ....)Mr. Palsrok

Monday, 14 March 2011

Prepositions - voorzetselsExtra oefeningen bij prepositions (voorzetsels): heel veel oefeningen op 1 plek - nog meer oefeningen op 1 plek (scroll down) - leuk spel voor in de les - oefening 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20Extra prepositions exercises: one - two - three - four - extra visual information on prepositionsList of verbs + prepositionsSunday, 13 February 2011

The Present Perfect (v.t.t)

Extra oefeningen bij de Present Perfect:
oefening 1 (niet zo moeilijk) - oefening 2 (niet zo moeilijk) - oefening 3 (lastig) - oefening 4 (lastig) - oefening 5 (lastig) - oefening 6; simple past of present perfect (moeilijk!) - oefening 7; simple past of present perfect (moeilijk!)

Gebruik van signaalwoorden FOR en SINCE

Quiz Present Perfect