Friday, 5 October 2012

IMPORTANT: 2e klas onregelmatige werkwoorden

Dear pupils,

Er vindt een wijziging plaats in de toetsstof. Je zult van de onregelmatige werkwoorden ook het 3e rijtje moeten leren! Niet alleen het hele werkwoord, de verleden tijd en de vertaling naar het Nederlands. OOK de voltooide tijd (zie dikgedrukte woorden hieronder).

zijn/worden - to be - was/were - been
zingen - to sing - sung - sang

Begin dus op tijd, het zijn toch weer even ongeveer 80 extra woorden!

Wil je weten wat de toetsstof is? Kijk hier of ga naar Teletop en kijk bij de studiewijzer.

Succes ermee,

Mr. Palsrok

Tuesday, 2 October 2012

Possessive 's or '


Extra oefeningen bij de possessive 's of '
oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 - oefening 4 - oefening 5 (moeilijk!) - oefening 6 - oefening 7 - oefening 8 (zet je antwoorden in word) uitleg + oefeningen
Must, should and have to

Extra oefeningen bij Must, should and have to: oefening 1oefening 2oefening 3 (must oefening) - oefening 4oefening 5oefening 6 (must of mustn't oefening) - oefening 7 (should, shouldn't of mustn't oefening) - oefening 8 (must of mustn't oefening) - oefening 9 (na must, should of have to altijd HELE WERKWOORD!) - oefening 10 (woordvolgorde met have to) - oefening 11 (mustn't of don't have to?-oefening)